Rekisteriseloste

Henkilötietolain 10 § mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Lainan.fi

PL 202, 30200 Tampere

info@lainan.fi

2. Yhteystietohenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Taru Luode

PL 202, 30200 Tampere

taru@lainan.fi

3. Rekisterin nimi

Lainan.fi henkilörekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Lainan.fi henkilötietorekisteriä käytetään henkilötietolain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin sekä tilaajaluettelotuotteiden ja tietopalveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen. Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän ja sen yhteistyökumppanien markkinointiin, markkinatutkimuksiin sekä markkinointikilpailujen järjestämiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot tai osan niistä:

 • Etu- ja sukunimet
 • Henkilötunnus
 • Osoitetiedot
 • Puhelinnumero(t)
 • Sähköpostiosoite
 • Kansalaisuus
 • Siviilisääty
 • Asumistiedot
 • Asepalvelustiedot
 • Tulo- ja menotiedot
 • Työsuhdetiedot
 • Muita myönnettyjä luottoja sekä pankki- ja luottokortteja koskevat tiedot
 • Suoramarkkinointikiellot ja –suostumukset
 • Asiakkaan itsensä antamat lisätiedot
 • Ammatti

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin voidaan kerätä tietoja seuraavilla menetelmillä:

 • Lomakkeilla suoraan verkkosivulla
 • Pyytämällä asiakkaalta tai verkkosivuvierailijalta
 • Asiakastieto Oy:n luottorekisteristä

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietojen siirto EU:n ulkopuolelle perustuu komission hyväksymien mallisopimuslausekkeiden mukaiseen tiedonsiirtosopimukseen henkilötietolain 23 §:n 1. momentin 8. perusteella.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Lainan.fi voi luovuttaa tietoja lainsäädännön sääntelemissä rajoissa.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Lainan.fi henkilötietorekisteriä voidaan pitää tallennettuna eri ATK-järjestelmiin, joihin sisäänpääsy on rajattu ainoastaan sellaisille henkilöille, joilla on työnsä puolesta siihen oikeus. Toimeksiantosopimuksilla velvoitetaan rekisterinpitäjän toimeksiannosta henkilötietoja käsitteleviä tahoja suojaamaan henkilötietoja vastaavalla tavalla. Verkkosivustossa tietoja suojataan SSL-suojatulla yhteydellä.

10. Oikeus muutoksiin

Lainan.fi tai sen vastuuhenkilöt voivat muokata tätä rekisteriselostetta ilman erilistä ilmoitusta, jos toimintatapoihin tulee muutoksia.