Lainaehdot

Alle on määritelty sivustolla esiteltyjen lainapalveluiden ehdot yleisellä tasolla. Ennen lainan ottamista lainaajan tulee kuitenkin huomioida, että kunkin rahoitusyhtiön omat ehdot voivat poiketa tässä ilmoitetuista ehdoista ja ne tulee tarkistaa suoraan yrityksen verkkopalvelusta.

Lainan hakeminen

Pikavipin, kulutusluoton ja vertaislainojen hakeminen tapahtuu yleensä verkkohakemuksella, tekstiviestillä tai jollakin muulla luotonantajan hyväksymällä tavalla. Hakemuksen jälkeen rahoitusyhtiö voi myöntää tai hylätä lainahakemuksen sekä tarvittaessa pyytää lisätietoja esimerkiksi maksukyvystä, tuloista tai muista lainapäätöksen vaikuttavista asioista. Nämä lisätiedot voidaan usein lähettää joko sähköisenä liitetiedostona tai postitse lainanantajan määrittämään osoitteeseen.

Lainamäärä ja maksuaika

Lainan rahasumma ja laina-aika ovat yleensä hakijan päätettävissä, kunhan ne täsmäävät luotonantajan asettamiin ehtoihin. Varsinainen laina-aika alkaa siitä päivästä, kun asiakas on saanut maksun luotonantajalta ja päättyy laskuun merkittyyn eräpäivään. Asiakkaan tulee maksaa lainasumma takaisin kuluineen ja korkoineen ennen sopimuksen mukaista eräpäivää. Asiakkaalla on oikeus maksaa lainasumma takaisin myös ennen eräpäivää ilman lisäkustannuksia.

Lainan kulut

Lainan kulut sovitaan lainaajan ja lainanantajan kesken, kunhan ne on määritelty Suomen lain puitteissa. Toimituskulut, laskutuslisä, tilinhoitomaksut ja korot vaihtuvat lainasumman sekä luotonantajan mukaan, jotka asiakkaan tulee itse tarkistaa kyseisestä palvelusta ennen lainaamista.

Maksun viivästyminen

Mikäli kulutusluotto, pikavippi tai vertaislaina ei ole maksettu kokonaisuudessaan ennen ilmoitettua eräpäivää, niin luotonantajalla on oikeus periä avoimelle summalle Suomen korkolain mukaista viivästyskorkoa. Lisäksi rahoitusyhtiö voi veloittaa muita maksuja esimerkiksi maksuhuomautuksista. Jos velkasummaa ei edelleenkään makseta huomautuksista huolimatta, niin velkasumma siirretään yleensä perintätoimiston hoidettavaksi ja lopulta oikeuskäsittelyyn, mikäli perintä ei edelleenkään onnistu.

Jos maksu viivästyy, niin kannattaa ottaa välittömästi yhteyttä luotonantajaan ja pyrkiä sovittelemaan asia, jotta turhia lisäkustannuksia ei synny esimerkiksi perintätoimista.

Eräpäivän siirtäminen

Useat luotonantajat antavat mahdollisuuden eräpäivän siirtämiseen, jos lainaaja ei syystä tai toisesta kykene maksamaan velkasummaa takaisin sovitusti. Eräpäivänsiirto onnistuu yleensä pientä siirtomaksua vastaan, joka voi vaihdella luotonantajasta riippuen. Jos tämä mahdollisuus on asiakkaan käytössä, niin siitä on yleensä maininta myös laskussa tai palveluntarjoajan verkkosivuilla.

Maksuhäiriön rekisteröiminen luottorekisteriin

Jos asiakas laiminlyö luoton maksun, niin luotonantaja voi tehdä siitä Suomen luottolain perusteella ilmoituksen luottorekisteriin. Tämä ilmoitus voidaan tehdä, jos:

  • Maksu on viivästynyt vähintään 60 päivää alkuperäisestä eräpäivästä
  • Luotonantaja saa kuluttajasuojalain mukaan eräännyttää sopimuksen
  • Maksua ei ole laiminlyöty kuluttajasuojalain mukaisesta lainanhakijasta riippumattomista syistä

Peruuttamisoikeus

Yleensä luotonsaajalla on oikeus myös peruttaa tehty lainasopimus, jos se tapahtuu neljäntoista päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä. Peruuttamisilmoitus voidaan vaatia kirjallisena ja siitä tulee löytyä vähintään seuraavat asiat:

  • Nimi ja henkilötunnus
  • Paikka ja päiväys
  • Ilmoitus peruuttamisesta
  • Omakätinen allekirjoitus

Ennen peruutusilmoituksen tekemistä asiakkaan on kuitenkin syytä tarkistaa luotonantajan ilmoittamat ohjeet, jotka voivat poiketa edellä mainituista.

Muut ehdot

Lainanhakija on aina vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta, joiden mahdollisesta selvitystyöstä lainanantajalla on oikeus veloittaa erikseen. Jos asiakkaan nimi tai osoite vaihtuu, niin on tämä ilmoitettava viipymättä suoraan luotonantajalle.

Luotonantajat eivät myöskään vastaa siitä että lainanhakija ei voi käyttää lainahakemuksessa ilmoitetulle tilille maksettua lainasummaa esimerkiksi katteen, käyttöoikeuden tai maksuvälineen puuttumisen takia.

Lainan.fi sivuston ehdot

Lainan.fi sivustolla ilmoitetut tiedot pyritään aina pitämään ajan tasalla, mutta ne voivat useista varmistuksista huolimatta poiketa luotonantajan asettamista tiedoista tai ehdoista. Tämän takia Lainan.fi ei ota vastuuta tietojen oikeellisuudesta, vaan käyttäjän tulee itse tarkistaa ne suoraan lainanantajan verkkosivuilta tai heidän kanssaan tehdystä sopimuksesta.

Lainan.fi sivusto ei myönnä tai takaa lainoja eikä ole siten myöskään vastuussa asiakkaan ja luotonantajan välisistä sopimuksista. Jokaisella luotonantajalla ja rahoitusyhtiöllä on myös omat lainaehtonsa, jotka voivat poiketa kokonaan tai osittain edellä mainituista.